SSI [Mielipidemaailma, PINS]:n tietosuojakäytäntö

Voimassa ensimmäisen kerran: 15. elokuuta 2013

Tämä versio: astuu voimaan 1. toukokuuta 2017

 

Seuraavassa selitetään Survey Sampling International, LLC:n, sen emo-, tytär- ja osakkuusyhtiöiden (yhteisesti "SSI") tarjoamien Survey Sampling International, LLC -verkkopaneeliyhteisöjen, Survey Sampling International, LLC -paneeliverkkosivustojen ja/tai Survey Sampling International, LLC mobiilisovellusten (yhteisesti "sovellus/palvelut") tietosuojakäytäntö. 

Tässä tietosuojakäytännössä selitetään, kuinka SSI kerää, käyttää ja luovuttaa henkilötietoja tai tietoja, joiden perusteella henkilö on tunnistettavissa ("tunnistamisen mahdollistavat tiedot"), sekä muita tietoja SSI:n palvelujen (määritelty tässä asiakirjassa) yhteydessä sekä muiden SSI:n ja kolmansien osapuolten toiminnan yhteydessä tässä määritellyllä tavalla ("tutkimuksiin liittymätön toiminta").  SSI:n palvelut tarjoavat sinulle mahdollisuuden liittyä paneeleihin, osallistua SSI:n tai kolmansien osapuolten hallinnoimiin tutkimuksiin (joko paneelin jäsenenä tai paneeliin kuulumattomana), käyttää paneeleihin liittyviä verkkosivustoja, käyttää paneeleihin liittyviä sovelluksia/palveluita sekä vastaanottaa ja lunastaa palkintoja ja kannustimia (esimerkiksi arvontoihin osallistuminen), joita tarjotaan paneelin jäsenyyden yhteydessä ja/tai kyselyihin vastaamisen päätteeksi (yhteisesti "palvelut"). Tutkimuksiin liittymätöntä toimintaa ovat esimerkiksi SSI:n suorittama SSI-palveluiden markkinointi ja/tai kolmansien osapuolten suorittama omien palveluidensa markkinointi sinulle ja/tai yhtä henkilöä koskevien ja/tai koottujen profiilitietojen jakaminen kolmansille osapuolille markkinointinäkemysten ja/tai kohderyhmä-/kaksoisolentomallien kehittämiseksi.  Tutkimuksiin liittymätön toiminta kuvataan tarkemmin tässä tietosuojakäytännössä. 

Käytät SSI:n sovellusta/palveluja täysin vapaaehtoisesti. Hyväksyt näin ollen, että SSI käsittelee tunnistamisen mahdollistavia tietojasi sovelluksen/palvelujen ja tutkimuksiin liittymättömän toiminnan yhteydessä sekä tähän tietosuojakäytäntöön liittyen.

Tämä tietosuojakäytäntö ei koske kolmansien osapuolten hallinnoimia kyselyitä ja niissä kerättyjä tietoja. SSI:n palveluihin rekisteröitymiseen, niiden käyttöön ja niihin pääsyyn sovelletaan SSI:n ehtoja.   Useimmissa tapauksissa SSI ei ole kyselyn sponsori, ja kyselyväline sekä kyselytulokset ja -tiedot ovat ja tulevat olemaan kyselyn sponsorin omaisuutta.  

Kaikki tämän tietosuojakäytännön viittaukset SSI:hin kattavat SSI:n sekä sen emo-, tytär- ja osakkuusyhtiöt. Termit "me" ja "meidän" viittaavat SSI:hin.  Kaikki tunnistamisen mahdollistavat tiedot tallennetaan SSI:n Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille. SSI:n työntekijät ja/tai edustajat pääsevät näihin palvelimiin maailmanlaajuisesti.  Tässä tietosuojakäytännössä vastaaja tarkoittaa kaikkia SSI:n palveluihin osallistuvia henkilöitä. Näihin palveluihin lasketaan kuuluviksi passiivinen tietojen kerääminen ja/tai osallistuminen tässä kuvattuihin tutkimuksiin liittymättömään toimintaan.  Tässä tietosuojakäytännössä "verkko" sisältää mobiililaitteilla suoritettavan verkkoselauksen.

 

Mitä henkilö- ja muita tietoja sovellus/palvelut keräävät ja kuinka niitä käytetään?

SSI kerää tietoja, joiden perusteella henkilö on tunnistettavissa ("tunnistamisen mahdollistavat tiedot") tutkimuksiin osallistuvista henkilöistä paneeliin rekisteröinnin aikana ja sen jälkeen. Tämä tapahtuu esimerkiksi kyselyyn osallistumisen aikana sekä palkintojen ja kannustimien vastaanottamisen ja lunastamisen yhteydessä ja/tai sovelluksen/palveluiden rekisteröinnin ja latauksen yhteydessä. Sinulta pyydetään tiettyjä tunnistamisen mahdollistavia tietoja sekä demografisia tietoja. Näitä tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite/osoitteet, puhelinnumero(t) (mukaan lukien koti-, matka- ja/tai työpuhelinnumerot), sähköpostiosoite/-osoitteet, syntymäaika, ammatti/koulutus, tilin rekisteröinnin yhteydessä käyttäjälle antamamme yksilöivä panelistin/vastaajan tunnistenumero (yksittäisenä "yksilöivä tunniste" ja yhteisesti "yksilöivät tunnisteet") sekä rotua ja sukupuolta koskevat tiedot. Edellä mainittujen tunnistamisen mahdollistavien tietojen keräämisen lisäksi sinua saatetaan rekisteröitymisprosessin aikana ja sen jälkeen pyytää antamaan vapaaehtoisesti tai luovuttamaan arkaluontoista tietoa. "Arkaluontoinen tieto" tarkoittaa tunnistamisen mahdollistavia tietoa, joka paljastaa tietoa terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolielämästä, poliittisista mielipiteistä/näkemyksistä, rodusta/kansallisesta alkuperästä, uskonnosta, filosofisista uskomuksista ja ammattiliittojen jäsenyyksistä. Arkaluontoisia tietoja käytetään kyselymahdollisuuksien kohdistamiseen sinulle sekä muilla tässä tietosuojakäytännössä kuvatuilla tavoilla. 

SSI kerää tunnistamisen mahdollistavaa tietoa ja demografista tietoa paneeleihin kuulumattomilta henkilöiltä ennen kyselyyn osallistumista sekä sen aikana.

SSI antaa suostumuksellasi asiakkailleen ja/tai mainontakumppaneilleen tietoja laitteestasi. Näitä tietoja ovat esimerkiksi laitteen mainontatunniste (IDFA, Identifier for Advertising) sekä sovelluksen/palveluiden kanssa vuorovaikutuksessa tapahtuva toiminta. SSI, sen asiakkaat ja/tai mainontakumppanit saattavat käyttää näitä tietoja SSI-kyselyiden helpottamiseen, SSI-tuotteiden ja -palveluiden markkinoimiseen sinulle, edellä mainittuihin liittymättömään, kiinnostukseen pohjautuvaan mainontaan, linkittämään laitteesi sinua ja/tai laitettasi koskeviin, kolmansien osapuolten tiedonkäsittelyalustoilta saataviin lisätietoihin ja/tai varmentamaan tiettyjä itsestäsi ja/laitteestasi antamiasi tietoja. Napsauttamalla tätä voit tutustua tarkemmin muutamiin mainostajakumppaneihimme. Saat myös tietää, miten voit jatkossa kieltäytyä kyseisestä tietojen käytöstä.

 

Lähettämäsi lisätiedot.

Voit lähettää, ladata tai siirtää sisältöä tai aineistoa, mukaan lukien valokuvia, videoita ja/tai mitä tahansa muuta vastaavaa tai niihin liittyvää sisältöä tai aineistoa, joka saattaa sisältää sinun tunnistamisesi mahdollistavia tietoja ("käyttäjäsisältö") esimerkiksi kyselyihin vastatessasi. Käyttäjäsisällön sisältämiä tunnistamisen mahdollistavia tietoja kerätään, käytetään ja luovutetaan tässä tietosuojakäytännössä selitetyllä tavalla.  Käyttäjäsisältöön ei saa kuulua ääni-, video-, kuva- tai vastaavaa aineistoa kenestäkään muusta kuin käyttäjästä itsestään.

 

Automaattisesti kerätyt tiedot:

Sovellus/palvelut keräävät myös tiettyjä tietoja automaattisesti. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi tiedot laitteestasi ja sen ominaisuuksista, mukaan lukien laitteen käyttöjärjestelmä, muut laitteella olevat sovellukset, IP-osoite, laitteen verkkopalvelujen tarjoaja, laitteen tyyppi, aikavyöhyke, verkon tila, selaimen tyyppi, selaimen tunniste, yksilöivä laitteen tunnistenumero (kuten analytiikka- tai mainontatunnisteet), verkkopalvelujen tarjoajan käyttäjätunnus (verkkopalvelujen tarjoajasi sinulle kohdentama yksilöivä numero), MAC-osoite (Media Access Control), kansainvälinen matkaviestimen laitetunnus (International Mobile Equipment Identity, IMEI), sijainti sekä muita tietoja, joita yksin tai yhdistettyinä voidaan käyttää laitteesi tunnistamiseen. Erityisiä esimerkkejä tällaisista tiedoista ja niiden keräämiseen käytetyistä tekniikoista on seuraavassa:

 

Paikannustiedot. Sovellus/palvelut pyytävät lupaasi saada mobiililaitteesi paikannustietoja. Sovellus/palvelut saattavat antaa näitä paikannustietoja milloin tahansa riippumatta siitä, onko sovellus/palvelut auki vai ei. Mikäli annat suostumuksesi paikannustietojesi jakamiselle alla selitettyjen, kohdasta "Tietojen käyttö SSI:n toimesta" löytyvien käyttötapojen lisäksi, SSI käyttää sijaintitietojasi myös sijaintiin pohjautuvien kyselyiden ja markkinatutkimusten osallistumismahdollisuuden tarjoamiseen sinulle ja/tai kyseisten paikannustietojen jakamiseen asiakkaina olevien kolmansien osapuolten kanssa sovellus-/palveluosallistujien jonkin tietyn sijainnin ja/tai verkkoliikennemallin todistamiseksi. Tämän lisäksi SSI saattaa jakaa paikannustietojasi myyjinä toimivien kolmansien osapuolten kanssa, jotta sijaintisi lähellä olevia kaupallisia osoitteita, kuten myymälöitä tai ravintoloita, voidaan tunnistaa. Mikäli haluat lisätietoja tällaisista myyjistä, vieraile sivustolla www.placed.com. Sivustolta löytyy näiden myyjien tarjoamien palveluiden kuvaus sekä se, miten paikannustietoja käytetään, mukaan lukien myyjän suorittama kyseisten tietojen käyttö sijaintiin pohjautuvaan mainontaan.

Myös mainosverkot saattavat käyttää paikannustietoja sijaintiin pohjautuvan mainonnan toimittamiseen sinulle. Mainosverkkojen suorittama tietojen käyttö ja miten siitä voi kieltäytyä kuvataan tarkemmin alempana.

Mikäli haluat lopettaa paikannustietojesi jakamisen laitteesi kautta, sinun täytyy muuttaa sovellusta/palveluita koskevia tietosuoja-asetuksia laitteellasi.

 

Sovellus/palvelut ja toiminnallisuus. SSI saattaa pyytää mahdollisuutta siirtyä tiettyihin, laitteellasi tai laitteesi kautta saatavilla oleviin sovelluksiin ja/tai toimintoihin, jotta niitä voidaan käyttää sovelluksen/palvelujen ja palvelujen yhteydessä. Käyttölupaa pyydetään push-ilmoitusten tai muiden hälytysten kautta, ja käyttö sallitaan vain suostumuksellasi. Mikäli suostut, voit myöhemmin kieltäytyä siitä muuttamalla laitteen asetuksia.

 

Sosiaalisen median tiedot. Sinulle saatetaan tarjota myös mahdollisuutta siirtyä sovellukseen/palveluihin kolmansien osapuolten sosiaalisen median alustojen kautta. Jos valitset tällaisen mahdollisuuden, SSI saattaa kerätä joitakin tiettyjä sosiaalisen median alustalla olevaan profiiliisi tallennettuja profiilitietoja.

 

Evästeet ja vastaavat tekniikat. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentavat jotakin määrättyä tietoa laitteelle. Istuntokohtaiset evästeet poistuvat voimasta, kun suljet selaimesi. Pysyvät evästeet jäävät laitteellesi siihen asti, kunnes ne poistetaan tai kunnes niille määrätty määräpäivä umpeutuu. Voit asettaa selaimesi ilmoittamaan evästeen vastaanottamisesta.

Ensimmäisten ja kolmansien osapuolten evästeitä sekä muita samankaltaisia tai niihin liittyviä tekniikoita ja laitetunnisteita (esim. mainontatunnisteet IDFA ja AAID) saatetaan sijoittaa, kirjoittaa, asettaa, kerätä ja/tai lukea useita eri tarkoituksia varten. Näitä tarkoituksia ovat muun muassa paremman kyselykokemuksen tarjoaminen, laadun tarkkailu, vahvistus, kyselyihin osallistumisen helpottaminen, vastattujen kyselyiden tai muun tehdyn toiminnan jäljittäminen, huijausten havaitseminen ja/tai estäminen, verkkomainonnan tehokkuuden tutkimus, verkkosivustojäljitys ja kohderyhmän mittaaminen, kohderyhmiä ja/tai kaksoisolentomalleja koskevien näkemysten kehittäminen markkinointikampanjoiden yhteydessä sekä mainonnan ja muun sisällön kohdentaminen käyttäjille. Edellä mainitut tapahtuvat sinun suostumuksellasi, mikäli sovellettava laki niin vaatii. Tiettyjen evästeiden ja/tai samankaltaisten tai niihin liittyvien tekniikoiden kohdalla tulee kuitenkin muistaa, että mikäli päätät olla hyväksymättä evästeitä ja/tai samankaltaisia tai niihin liittyviä tekniikoita, ei sovelluksen/palveluiden käyttö ole mahdollista.

Evästeet kuvataan tarkemmin seuraavassa:

Välttämättömät

Kieltäytyminen ei ole mahdollista.

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT

Näistä evästeistä kieltäytyminen ei ole mahdollista

SSI-ASPXAUTH

Istuntoeväste

ANYSSIDOMAIN#lang

Näytä asianmukainen kieli

ASP.NET_SessionId

Istuntoeväste

ISIStest

Imperium RelevantID

JSESSIONID

NewRelic-suorituksenvalvonta − istuntoeväste

PHPSESSID

FraudLogix − huijausten estäminen

PHPSESSID

Istuntoeväste

Istunto

Istuntoeväste

RVCOOKIE

Imperium RelevantID / huijausten estäminen

RVIDExtId

Imperium RelevantID / huijausten estäminen

__EC_TEST__

Imperium RelevantID / huijausten estäminen

dkp___id

DubKnowledgeRouting

sfcRelevantId

Imperium RelevantID / huijausten estäminen

thx_guid

ThreatMetrix

Analytiikka

Voit kieltäytyä vierailemalla osoitteessa http://www.aboutads.info/choices/.

 

ANALYTIIKKA JA MUKAUTUS

Voit kieltäytyä vierailemalla osoitteessa http://www.aboutads.info/choices/

Google Analytics

Mainonnan kohdennus, analysointi/mittaus, optimointi

Mainonta

Kieltäytymisohjeet löytyvät kunkin alla olevan linkin kautta. 

Research Now

Mainoksen tehokkuuden tutkimus

https://opt-out.researchnow.com

Drawbridge

Cross laite mittaus

https://drawbridge.com/optoutstart

Comscore

Verkkomainonnan tehokkuutta mittaava ohjelma

http://www.voicefive.com/preferences.aspx

Dynamic Logic

Verkkomainonnan tehokkuutta mittaava ohjelma

http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php

Facebook ohjelmoijille

Verkkomainonnan tehokkuutta mittaava ohjelma

http://www.aboutads.info/choices/

GWI

Verkkomainonnan tehokkuus, verkkosivusto-vierailujen jäljitys, kaksoisolento-ikäryhmiä ja kohderyhmiä koskevien näkemysten kehittäminen

https://www.globalwebindex.net/gwiq/opt-out

HotTraffic/DMAi

Verkkomainonnan tehokkuus, verkkosivusto-vierailujen jäljitys, kaksoisolento-ikäryhmiä ja kohderyhmiä koskevien näkemysten kehittäminen

http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php

InsightExpress

Verkkomainonnan tehokkuutta mittaava ohjelma

https://www.opinion-central.com/optedout.asp

Nielsen

Verkkomainonnan tehokkuutta mittaava ohjelma

http://www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1.

Publicis

Verkkomainonnan tehokkuus, verkkosivusto-vierailujen jäljitys, kaksoisolento-ikäryhmiä ja kohderyhmiä koskevien näkemysten kehittäminen

http://match.rundsp.com/optout

Quantcast

Kaksoisolento-ikäryhmiä ja kohderyhmiä koskevien näkemysten kehittäminen

https://www.quantcast.com/opt-out/

Liveramp

Kaksoisolento-ikäryhmiä ja kohderyhmiä koskevien näkemysten kehittäminen

https://optout.liveramp.com/opt_out_cookies

YouTube

Mainonnan kohdennus

https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TCj4WP5NIiVsywTryJs0co02qTOM3neOksYwSi_MO2oNN-zzyl8Xcvh4NHNWnEYBxg57mU4BgRbNo_97mhwkdwXVZgL9OA&hl=en

Lokitiedostot. Sovellus/palvelut saattavat kerätä automaattisesti ja tallentaa tiettyjä tietoja, esimerkiksi verkkoselaimeltasi saatavaa tietoja. Näihin tietoihin kuuluvat esim. IP-osoite, selaintyyppi, internetpalveluntarjoaja, viittaus-/poistumissivut, käyttöjärjestelmä, päivä-/aikaleima ja lokitiedostojen sisältämät klikkaustiedot.

 

Sormenjälkitekniikka Yleensä sormenjälkitekniikalla kohdistetaan laitteellesi yksilöivä tunniste, joka perustuu laitteen teknisiin asetuksiin, ominaisuuksiin ja IP-osoitteeseen. SSI käyttää sormenjälkitekniikkaa laadunvalvontaan, vahvistamiseen ja huijausten havaitsemiseen ja/tai ehkäisemiseen, mikä kattaa mm. kaksoisvastaajien tai petollisten vastaajien tunnistamisen. SSI saattaa ottaa käyttöön ja käyttää sormenjälkitekniikan suoraan tai jonkin myyjänä toimivan kolmannen osapuolen kautta sinun suostumuksellasi, mikäli laki sellaista vaatii.

 

Vesileimaus Yleensä digitaalisessa vesileimauksessa laitteellesi sijoitetaan tekniikkaa tai tiedosto, jonka avulla voi tunnistaa, että laitetta on käytetty aikaisemmin sovelluksiin/palveluihin rekisteröitymiseen tai palveluun pääsyyn. Vesileimausta käytetään laadunvalvontaan, vahvistamiseen ja huijausten havaitsemiseen ja/tai ehkäisemiseen. SSI saattaa käyttää vesileimausta suoraan tai jonkin myyjänä toimivan kolmannen osapuolen kautta sinun suostumuksellasi, mikäli laki sellaista vaatii.

Joissain tapauksissa SSI saattaa käyttää automaattisesti kerättyjä tietoja yhdessä muiden tietojen kanssa. Tällä tunnistetaan käyttäjiä (tai kotitalouksia) eri alustoilla tai laitteilla, kuten älypuhelimilla, tietokoneilla, tableteilla tai niihin liittyvillä selaimilla tässä tietosuojakäytännössä kuvatuista syistä.

 

Kolmansilta osapuolilta kerätty tieto

SSI saattaa hankkia tunnistamisen mahdollistavia tietoja, toiminta- ja/tai demografisia tietoja kolmansilta osapuolilta. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat esimerkiksi tiedonhallinta-alustat, mainosverkot, tietotoimistot, muut otantaratkaisujen tarjoajat ja/tai sosiaalisen median alustat.  SSI saattaa käyttää näiltä kolmansilta osapuolilta saatavia, tunnistamisen mahdollistavia, toiminta- ja/tai demografisia tietoja erilaisiin tarkoituksiin. Näitä tarkoituksia ovat esimerkiksi tietojen validointi, tietojen yhdistely, markkinointinäkemysten kehittäminen, huijausten havaitseminen ja/tai kertaluontoisten sähköpostien lähettäminen, joissa sinut kutsutaan osallistumaan kyselyyn ja/tai liittymään paneeliin.  Paikannustietoja (mukaan lukien tiedot jälleenmyyjistä ja muista kaupallisista yrityksistä, joissa vierailet paikannusominaisuuden ollessa käytössä) saatetaan lisäksi liittää paneeliprofiiliisi ja/tai jakaa SSI:n asiakkaiden kanssa, mikäli päätät sallia paikannuspalveluiden käytön.     

 

Miten SSI käyttää keräämiään tietoja?

 

Tietojen käyttö SSI:n toimesta:

Yllä kuvattujen tarkoitusten lisäksi SSI käyttää sovelluksen/palveluiden kautta kerättyjä henkilötietoja seuraavalla tavalla: (i) sinuun tapahtuvaan yhteydenottoon SSI:n omistamien kyselypaneeli(e)n jäsenyyteen liittyvissä asioissa, (ii) yhteydenottoon kyselyyn/kyselyihin osallistumiseen liittyvissä asioissa, (iii) kyselymahdollisuuksien räätälöimiseen sinulle sekä sovelluksen/palveluiden ulkopuolella tapahtuvan mainosten esittämisen järjestämistä varten, jotta mainosten muistamiseen liittyvien kyselyihin vastaaminen olisi helpompaa, (iv) kyselymahdollisuuksia koskevien ilmoitusten lähettämiseen, (v) oikeudellisten velvollisuuksien täyttämiseen, mukaan lukien verotukseen liittyvät velvoitteet (vi) SSI:n palkinto- ja kannustinohjelmien hallinnoimiseen ja käsittelyyn, (vii) SSI:n arvontoihin ja kampanjoihin osallistumisesi helpottamiseen sekä sinuun tapahtuvaan yhteydenottoon niihin liittyvissä asioissa, (viii) SSI:n rekisterien päivittämiseen, (ix) tietojen poistamista koskevien velvoitteiden tai vaatimusten noudattamiseen, (x) huijausten havaitsemiseen ja/tai estämiseen, (xi) laitteesi ja/tai profiilisi linkittämiseen tiedonhallinta-alustoilta saatavilla oleviin, sinua tai laitettasi koskeviin lisätietoihin, (xii) SSI:n tuotteiden/palveluiden markkinoimiseen sinulle, (xiii) kolmansien osapuolten suorittaman, omien tuotteidensa/palvelujensa mainostamisen mahdollistamiseen, (xiv) SSI:n tai kolmansien osapuolten taholta tapahtuvaan markkinointinäkemysten ja/tai kohderyhmä-/kaksoisolentomallien kehittämisen mahdollistamiseen, (xv) meille antamiesi profiilitietojen vahvistamiseen ja/tai (xvi) muilla, tämän käytännön sallimilla tai sinun muutoin valtuuttamillasi tavoilla.  SSI saattaa käyttää sovelluksen/palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja muiden SSI:n hallinnoimien kyselypaneelien yhteydessä ja/tai tutkimuksiin liittymättömän toiminnan yhteydessä.  Sovellus-/palvelutietoja linkitettäessä kolmansina osapuolina olevien tiedonhallinta-alustojen tietoihin SSI käyttää kyseisiä tietoja itse ja/tai sallii asiakkaidensa ja/tai tiedonhallinta-alustojen itsensä käyttää kyseisiä tietoja kyselymahdollisuuksien toimittamiseen sinulle, mainonnan tehokkuuden mittaamiseen (alla tarkemmin kuvatulla tavalla), kohderyhmien segmentointiin, mainoskampanjoiden suunnittelemiseen kaksoisolentoikäryhmiä käyttämällä kysely- ja kolmansien osapuolten tietojen pohjalta ja/tai markkinoimaan kyseisten kolmansien osapuolten tuotteita/palveluita sinulle. 

Uudelleen kohdentaminen.  SSI saattaa ajoittain käyttää kolmansia osapuolia joko näyttämään mainontaa SSI:n verkkosivusto(i)lla tai hoitamaan SSI:n mainontaa muilla sivustoilla (esimerkiksi sosiaalisen median sivustoilla). SSI:n kolmantena osapuolena toimivat yhteistyökumppanit saattavat käyttää eri tekniikoita, kuten evästeitä tai tietojen tunnistamisen elementtejä, kuten esimerkiksi mainontatunnisteesi, joilla kerätään tietoja SSI:n ja/tai muilla verkkosivustoilla suorittamastasi toiminnastasi, jotta SSI voi: (i) tarjota sinulle SSI:tä ja sen palveluita koskevaa mainontaa ja/tai (ii) avustaakseen SSI:tä kehittämään markkinointi- ja mainontakampanjoita, jotka on tarkoitettu kohdistettavaksi henkilöille, joiden sosiaalinen ja demografinen profiili vastaa sinun sosiaalista ja demografista profiiliasi. Jos SSI suorittaa uudelleenkohdistusohjelman etkä halua osallistua siihen, kieltäydy siitä soveltuvien, tässä tietosuojakäytännössä tai SSI:n erillisessä evästeilmoituksessa selitettyjen evästeiden kieltäytymisprosessien avulla muuttamalla mainontatunnistettasi ja/tai peruuttamalla mainonnan tilauksen kyseisen mainoksen kautta.

Kohderyhmänäkemykset/kaksoisolennot.  SSI ja/tai kolmannet osapuolet saattavat käyttää sinulta kerättyjä tunnistamisen mahdollistavia tietoja ja/tai linkittää sinulta kerättyjä tunnistamisen mahdollistavia tietoja kolmansien osapuolten evästeisiin. Tällä luodaan markkinointikampanjoihin liittyviä kohderyhmänäkemyksiä ja/tai kaksoisolentomalleja. 

Verkkomainonnan tehokkuus.  SSI:n verkkomainonnan tehokkuutta mittaavan ohjelman yhteydessä voit osallistua kyselyihin, jotka koskevat SSI:n asiakkaidensa puolesta testaamia mainoksia, tarjouksia, sisältöjä, kampanjoita ja/tai verkkosivustoja. Jotta tällaisiin kyselyihin osallistuminen olisi mahdollista, SSI:n asiakkaat voivat kirjoittaa, asettaa tai lukea evästeitä, paikallisesti jaettuja/tallennettuja kohteita, flash-evästeitä ja/tai mitä tahansa muuta asiaan liittyvää tekniikkaa (yksittäin "kolmannen osapuolen tekniikka" ja yhdessä "kolmannen osapuolen tekniikat"). Kolmannen osapuolen tekniikoita voidaan kirjoittaa, asettaa tai lukea eri sijainneista, SSI:n palvelimet ja järjestelmät mukaan lukien. Jo osallistut tällaisiin kyselyihin, yksilöivä UID-tunnuksesi liittyy tai se tallennetaan kolmannen osapuolen tekniikkaan, jotta sinuun voitaisiin ottaa uudelleen yhteyttä verkkomainokseen tai -promootioon liittyen, ja SSI:n asiakas käyttää kolmannen osapuolen tekniikkaa määritelläkseen, oletko nähnyt verkkomainoksen tai -promootion tai klikannut sitä tai ollut muunlaisessa vuorovaikutuksessa sen kanssa. Jos olet ollut vuorovaikutuksessa verkkomainoksen tai -promootion kanssa, SSI:n asiakas lähettää UID-tunnuksesi ja kyseistä kyselyä koskevan tiedon SSI:lle, jolloin SSI tarjoaa sinulle mahdollisuuden vastata kyselyyn.

Kohderyhmän mittaustiedot. Verkkomainonnan tehokkuustutkimukseen (kuvattu yllä) liittyvien kohderyhmämittaustietojen (ks. kuvaus alempana) käytön ja jakamisen lisäksi SSI saattaa lisäksi jakaa yksilöivän UID-tunnisteesi sekä SSI:n aiemmin keräämiä tietoja. Näihin tietoihin kuuluvat mm. ikä, sukupuoli, tulot, kotitalouden jäsenten määrä, koulutus/koulutustaso ja työsuhteen tila ("kohderyhmän mittaustiedot"), kolmansille osapuolille, joihin kuuluvat mm. SSI:n aliurakoitsijat, kumppanit ja/tai asiakkaat sisältöön, mainontaan, kampanjoihin ja vierailemiisi, tarkastelemiisi ja/tai napsauttamiisi verkkosivustoihin liittyvää kohderyhmän mittauksen raportointia varten. Kohderyhmän mittaustietoja käytetään verkkomainonnan tehokkuuden tutkimisen yhteydessä sekä auttamaan verkkosivustojen, verkkomainosten ja muun internetin ja digitaalisen median ominaisuuksien, toimintojen ja kampanjoiden luomisessa, kehittämisessä ja toteuttamisessa. Kohderyhmän mittaustiedot voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille yksittäisenä yhteenvetona (ts. yksittäistä vastaajaa koskien) tai koosteena (ts. vastaajaryhmää koskien).

 

Miten mainostajat/mainosverkot käyttävät tietojani?

 

Mainostajakumppaneiden suorittama tietojen käyttö.

Voit käyttää sovellusta/palveluita kyselyihin osallistumiseen. Näitä kyselyitä ovat mm. tietyt SSI:n yritysasiakkaidensa puolesta testaamia mainoksia ja kampanjoita koskevat kyselyt. Saatat nähdä näitä mainoksia tai kampanjoita useissa paikoissa, kuten SSI:n ulkopuolisissa mobiilisovelluksissa (esim. pelisovellukset). Tämän jälkeen SSI antaa sinulle mahdollisuuden siirtyä sinulle näkyneeseen mainokseen tai kampanjaan liittyvään kyselyyn tai pyytää sinua vastaamaan sellaiseen. Mainoksiin tai kampanjoihin liittyviin kyselyihin vastaamisen helpottamiseksi SSI toimii yhteistyössä mainontaa esimerkiksi monissa muissa mobiilisovelluksissa tuottavien, mittaavien tai helpottavien yhtiöiden kanssa. Sovellus/palvelut luovuttaa näille mainosverkoille yksilöivän UID-tunnisteen, yksilöivän laitetunnisteesi sekä monia yllä olevassa "Automaattisesti kerätyt tiedot" -osiossa kuvattuja tietoja tai kaikki kyseiset tiedot (mukaan lukien jatkuva sijaintisi, mikäli laitteesi sallii sijaintitietojen keräämisen). Kun käytät jonkin mainosyhtiön kanssa yhteistyössä toimivaa sovellusta, kyseinen mainosyhtiö saattaa käyttää yksilöivää laitetunnistettasi tai muita automaattisesti kerättyjä tietoja laitteesi tunnistamiseen. Kyseinen mainosyhtiö saattaa sitten näyttää sinulle SSI:n parhaillaan jonkin yritysasiakkaansa puolesta testaaman mainoksen tai kampanjan. Mainosyhtiö saattaa tämän jälkeen ilmoittaa SSI:lle, että sinun yksilöivään UID-tunnisteeseesi liittyvä laite on juuri vastaanottanut mainoksen tai kampanjan, ja tämän ansiosta SSI antaa sinulle mahdollisuuden siirtyä kyseistä mainosta tai kampanjaa koskevaan kyselyn tai pyytää sinua vastaamaan sellaiseen. Mainosyhtiöt käyttävät suostumuksellasi myös laitteestasi sekä sovelluksen/palveluiden ja muiden mobiilisovellusten kanssa suorittamastasi vuorovaikutuksesta kerättyjä tietoja, jotta ne voivat välittää sinulle muuta sovellusten sisäistä mainontaa, joka on räätälöity kiinnostuksesi kohteita vastaaviksi ja muihin tarkoituksiin. Saat lisätietoja joistain tällaisista mainosyhtiöistä sekä siitä, kuinka kieltäytyä mainonnasta vierailemalla seuraavissa osoitteissa:

http://www.voicefive.com/preferences.aspx

http://www.safecount.net/viewyourcookiesinformation_optinout.php

http://n01d01.cumulus-cloud.com/ssi/optout.php

http://www.nielsen-online.com/corp.jsp?section=leg_prs&nav=1

 

Millaista viestintää vastaanotan sovelluksen/palveluiden kautta tai palveluihin liittyen?

SSI saattaa lähettää sinulle kyselyyn osallistumista ehdottavia "push"-ilmoituksia tai tekstiviestejä, jos suostut nimenomaisesti vastaanottamaan tällaista viestintää.

Tämän lisäksi SSI ja/tai SSI:n puolesta toimivat edustajat tai myyjät lähettävät sähköpostiviestejä, jotka liittyvät kyselykutsuihin, kyselyihin osallistumiseen, palkintoja tai kannustimia koskeviin tietoihin, tiedusteluihin ja lunastukseen, uutiskirjeisiin, tämän käytännön edellyttämiin tai lain vaatimiin ilmoituksiin, arvontoihin tai kampanjoihin osallistumisiin, arvonta- tai kampanjavoitoista ilmoittamiseen sekä vastauksena lähettämiisi tiedusteluihin.

Mikäli annat SSI:lle puhelinnumerosi, SSI, sen asiakkaat ja/tai alihankkijat saattavat ottaa sinuun yhteyttä myös puhelimitse koskien tiliäsi liittyviä asioita, esimerkiksi seuraavia: (i) kyselyt, joihin olet osallistunut tai parhaillaan osallistut, (ii) palkintoja tai kannustimia koskevat tiedot, tiedustelut ja lunastus, (iii) arvontoihin tai kampanjoihin osallistuminen sekä palkintojen saanti, (iv) tiedusteluihisi vastaaminen, (v) tämän tietosuojakäytännön mukaiset ilmoitukset, (vi) lisäkyselykutsut ja/tai -mahdollisuudet ja/tai (vi) meille antamiesi profiilitietojen vahvistaminen.  

 

Luovuttaako SSI sovelluksen/palvelujensa välityksellä keräämiään henkilötietoja tai muita tietoja kolmansille osapuolille?

SSI saattaa sovellettavan lain nojalla luovuttaa tai siirtää sovelluksen/palveluiden kautta kerättyjä henkilö- ja muita tietoja kolmansille osapuolille seuraavasti:

(i) suostumuksellasi

(ii) vastineena haasteeseen tai oikeuden tai viranomaisten määräykseen

(iii) SSI:n tai jonkun henkilön oikeudellisten vaateiden todistamiseen, toteuttamiseen ja puolustamiseen, mukaan lukien jonkun henkilön turvallisuuden tai SSI:n oikeuksien ja/tai omaisuuden suojeleminen

(iv) eri SSI-paneelien välillä, jos olet rekisteröitynyt useampaan kuin yhteen paneeliin

(v) SSI:n emo-, tytär- tai osakkuusyhtiölle: (1) yrityssaneerauksen tai uudelleenjärjestelyn yhteydessä tai (2) tämän tietosuojakäytännön mukaista tai sinun hyväksymääsi käyttöä ja käsittelyä varten

(vi) SSI:n valtuutetuille edustajille ja/tai alihankkijoille ja/tai SSI:n asiakkaille, jotka tarjoavat palveluja, kuten tietojen yhdistely- ja vahvistuspalveluja, huijausten havaitsemis- ja ehkäisypalveluja, tietokantojen yhteensovittamispalveluja, koodauspalveluja sekä palkintoihin, kannustimiin ja arvontoihin liittyviä palveluja

(vii) asiakkaille rajoitettuihin markkinatutkimuksiin liittyviä käyttötarkoituksia varten, kuten mallinnukseen, vahvistamiseen, tietojen yhdistelyyn, tietokantojen segmentointiin sekä palkintojen, kannustimien tai arvontojen lunastuksiin, suorituksiin ja/tai osallistumisiin

(viii) omistajuuden tai hallintaoikeuden vaihtuessa, mukaan lukien SSI:n liikeomaisuuden osaan tai sen koko liikeomaisuuteen kohdistuvat fuusiot tai yritysostot edellyttäen, että kyseiset henkilötiedot saava tai hankkiva osapuoli sitoutuu käyttämään henkilötietoja sekä suojelemaan ja ylläpitämään niiden turvallisuutta, eheyttä ja luottamuksellisuutta tämän tietosuojakäytännön mukaisesti

(ix) asiakkaille tai asiakkaiden asiakkaille sellaisissa tapauksissa, joissa SSI tai jokin kolmas osapuoli uskoo sinun rikkoneen tai saattavan rikkoa jonkin kolmannen osapuolen aineettomia oikeuksia

(x) asiakkaille tai asiakkaiden asiakkaille sellaisissa tapauksissa, joissa SSI tai jokin kolmas osapuoli uskoo sinun rikkoneen palveluehtoja

(xi) kolmansille osapuolille, mukaan lukien sekä SSI:n tutkimusasiakkaat että tutkimuksiin liittymätöntä toimintaa harjoittavat kolmannet osapuolet, jotta kyseinen kolmas osapuoli voi luoda markkinointikampanjoita, kohderyhmänäkemyksiä, kaksoisolentomalleja ja/tai markkinoida kyseisen kolmannen osapuolen tuotteita/palveluita sinulle

(xii) muilla tämän tietosuojakäytännön sallimilla tavoilla.

Huomaathan, että SSI voi sallia asiakkaiden kerätä tunnistamisen mahdollistavia tietoja suoraan vastaajilta. Tietojen luovuttaminen on vapaaehtoista, ja ennen kuin tietoja voidaan kerätä, asiakkaan on solmittava SSI:n kanssa kirjallinen sopimus, joka mm. rajoittaa tunnistamisen mahdollistavien tietojen käyttöä. 

SSI saattaa lisensoida tiettyjä tunnistamisen mahdollistavia tietoja kolmansille osapuolille (esim. tietojen välittäjät, tietojen kokoajat jne.) heidän omiin tutkimuksiin liittymättömiin tarkoituksiinsa. Tällaisia tarkoituksia ovat muun muassa yhtä henkilöä koskevien ja/tai koottujen tietojen lisensointi (esim. tuotteen ja/tai palvelun osto- ja käyttöaktiivisuus, sosiaalisen median aktiivisuus, verkkosivustovierailujen tiedot, internethakuhistoria jne.), jotta kyseiset kolmannet osapuolet voivat laatia kohderyhmänäkemyksiä ja/tai kaksoisolentomalleja kyseisten tietojen myymiseksi kyseisen kolmannen osapuolen asiakkaille analyysejä ja markkinointitietojen hankkimista varten ja/tai jotta kyseinen kolmas osapuoli voi markkinoida tuotteitaan/palveluitaan sinulle.

Tämän lisäksi yksilöiviä UID-tunnisteita ja automaattisesti koottua tietoa luovutetaan kolmansille osapuolille, kuten asiakkaille, kumppaneille, edustajille ja/tai toimittajille vastaajien tunnistamista varten, jotta heihin voidaan ottaa uudelleen yhteyttä kyselyihin tai viestintään liittyen, huijausten havaitsemiseen ja/tai ehkäisemiseen, tietokantojen yhteensovittamiseen, tietojen vahvistamiseen, tietojen yhdistämiseen, koodaukseen, tietojen segmentointiin sekä palkintoihin, kannustimiin ja/tai arpajaisiin tai kampanjoihin koskeviin palveluihin liittyen.

Kyselytietojesi yhteydessä SSI tai asiakas saattaa liittää sinuun tiettyjä demografisia määreitä.  SSI saattaa luovuttaa kolmansille osapuolille (esim. asiakkaille) maantieteellisiä ja/tai demografisia, rekisteröitymisesi aikana tai mahdollisesti SSI:n kysymien tiettyjen profiilikysymysten välityksellä kerättyjä tietoja. Tällaisia tietoja saatetaan luovuttaa kolmansille osapuolille koskien yksittäistä vastaajaa tai koosteena (ts. koskien vastaajaryhmää). Mikäli luovutat vapaaehtoisesti kyselytietojesi ja -vastaustesi yhteydessä henkilötietojasi ja SSI kerää kyselytiedot ja -vastaukset, SSI luovuttaa kyselytiedot ja -vastaukset, yksilöivät UID-tunnisteet ja vapaaehtoisesti annetut henkilötiedot asiaankuuluvalle SSI:n asiakkaalle.

 

Kuinka voin kieltää jonkin tietyn tiedon keräämisen ja/tai käytön?

Tämän/näiden sovelluksen/palvelujen käyttäjät voivat kieltäytyä tietojen keräämisestä ja/tai käytöstä usealla eri tavalla.

Voit lopettaa kaikkien sovelluksen/palvelujen suorittaman henkilö- ja muiden tietojen keräämisen poistamalla sovelluksen/palvelut ja/tai lopettamalla paneeleihin osallistumisen. Voit käyttää normaalia mobiililaitteessasi käytössä olevaa sovellusten poistamismenetelmää tai suorittaa poiston mobiilisovellusmyymälöiden tai -verkostojen kautta ja/tai voit poistaa panelistitilisi paneelisivustolla.  Huomaathan, että mikäli poistat sovelluksen/palvelut, mutta pidät profiilisi jollain SSI:n verkkosivustolla, saatamme edelleen kerätä sinusta henkilö- ja muita tietoja sivustomme/sivustojemme kautta. Sovelluksen/palvelujen poistaminen ei poista kaikkia SSI:n ennen sovelluksen/palvelujen poistamista keräämiä tietoja. Poistaaksesi kaikki SSI:n keräämät tiedot ota yhteyttä SSI:hin jäljempänä kuvatulla tavalla.

Kun tilisi lopettamisesta on kulunut kuusi kuukautta tai tiliäsi ei ole käytetty kuuteen kuukauteen ja/tai sinä päivänä, jolloin poistat sovelluksen/palvelut, SSI saattaa siirtää sinua koskevat tunnistamisen mahdollistavat tiedot jollekin ulkopuoliselle tietojen välittäjälle ja/tai tietojen hallinnan alustalle, jotta kyseinen ulkopuolinen taho voi myydä niitä eteenpäin tai käyttää niitä. 

Mikäli et halua omia tunnistamisen mahdollistavia tietojasi käytettävän tutkimuksiin liittymättömään toimintaan ja/tai et salli SSI:n jakavan tunnistamisen mahdollistavia tietojasi kolmansille osapuolille tilisi lopettamisen tai sovelluksen/palvelujen laitteeltasi poistamisen jälkeen, ota meihin yhteyttä osoitteessa privacy@surveysampling.com.

 

 

Paikannustiedoista kieltäytyminen iOS-laitteilla

Voit koska tahansa estää sovellusta/palveluja pääsemästä sijaintitietoihisi seuraavalla tavalla:

 • Kosketa laitteen asetuskuvaketta tai valitse se.
 • Kun olet asetuskuvakkeessa, kosketa tai valitse Sijaintipalvelut.
 • Kun olet sijaintipalveluissa, voit laittaa sijaintipalvelut pois päältä käyttämällä yksittäistä, sovellusta/palveluja koskevaa liukusäädintä.

Huomautus: Mikäli laitat sijaintipalvelut pois päältä, saat kehotuksen laittaa sijaintipalvelut päälle sovelluksen/palvelujen yrittäessä käyttää tätä ominaisuutta seuraavan kerran.

 

Paikannustiedoista kieltäytyminen Android-laitteilla

Voit koska tahansa estää sovellusta/palveluja pääsemästä sijaintitietoihisi seuraavalla tavalla:

 • Kosketa TIETOJA-painiketta navigointipalkin oikeassa yläkulmassa.
 • Kun olet TIETOJA-valintaikkunassa, voit valita sijaintipalvelut päälle tai pois päältä käyttäen painiketta: "Siirry sijaintiini".

Push-ilmoituksista kieltäytyminen iOS-laitteilla

Voit kieltäytyä sovelluksen/palvelujen push-ilmoituksista seuraavalla tavalla:

 • Kosketa laitteen asetuskuvaketta tai valitse se.
 • Kun olet asetuskuvakkeessa, kosketa tai valitse ilmoitukset.
 • Mikäli push-ilmoitukset ovat päällä, näkyvissä on lista kuvakkeita. Kosketa sovelluksen/palvelujen kuvaketta tai valitse se.
 • Tässä näkymässä voit muokata sovelluksen/palveluiden push-ilmoitusten asetuksia.

Push-ilmoituksista kieltäytyminen Android-laitteilla

 

 • Voit kieltäytyä sovelluksen/palvelujen push-ilmoituksista seuraavalla tavalla:
 • Siirry laitteen asetuksiin.
 • Kun olet asetuksissa, mene kohtaan Sovellukset.
 • Kun olet sovelluksissa, mene halutun sovelluksen kohdalle (QuickThoughts tai iPoll) ja valitse se.
 • Valintaruudusta "Näytä ilmoitukset" voit vaihtaa valintojasi haluamallasi tavalla.

 

Sähköposti-ilmoituksista kieltäytyminen

Voit kieltäytyä sähköpostiviesteistä napsauttamalla "peruuta"-linkkiä, joka löytyy jokaisesta lähettämästämme sähköpostiviestistä. Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyttä jäljempänä kuvatulla tavalla.

 

Sosiaalisen median alustojen profiilitietojen jakamisesta kieltäytyminen

Voit estää sosiaalisen median alustoilla antamiesi profiilitietojen käytön muuttamalla alustalla omia, tietojen luovuttamista kolmansille osapuolille koskevia valintojasi/profiiliasetuksiasi tai poistamalla sovelluksen/palvelut omasta sosiaalisen median profiilistasi.

 

Älypuhelimellesi/laitteellesi kohdennetun mainontatunnisteen käytöstä kieltäytyminen

Voit muuttaa laitteellesi kohdennettua mainontatunnistetta milloin tahansa. 

Mainosverkoista pois jättäytyminen

Sovelluksen/palvelujen kautta tietoja kyselyjen helpottamiseen sekä kiinnostukseen pohjautuvan mainonnan välittämiseen keräävät mainosverkot tarjoavat tiettyjä kieltäytymismekanismeja. Mikäli haluat kieltäytyä näistä verkoista, noudata kunkin mainosverkon ohjeita alla olevien linkkien kautta. Mikäli kieltäydyt, et voi enää osallistua mainoksia ja kampanjoita koskeviin kyselyihimme.

Mainosverkko

Kieltäytymistiedot

Admob by Google

http://www.google.com/ads/preferences/html/mobile-about.html

Flurry

http://www.flurry.com/user-opt-out.html

InMobi

http://www.inmobi.com/inmobi-privacy-policy/opt-out/

Millennial Media

http://lp.mydas.mobi/rich/foundation/opt-out.php

 

 

Voinko estää SSI:tä jäljittämästä verkkotoimintaani?

Do Not Track ("DNT") on selaimen asetus, jonka voit asettaa ilmoittamaan käyttämillesi verkkosivustoille, että et halua niiden kokoavan sinusta jotakin tiettyä tietoa. SSI ei vastaa DNT-signaaleihin. Jos et hyväksy SSI:n DNT-signaaleja koskevaa käytäntöä, voit kieltäytyä osallistumisesta tai käyttää SSI:n palveluja jäljempänä kuvatulla tavalla.

SSI:n verkkomainonnan tehokkuutta mittaavaan ohjelmaan liittyen SSI sallii aliurakoitsijoittensa, kumppaneittensa ja/tai asiakkaittensa pudottaa, asettaa ja/tai kirjoittaa kolmannen osapuolen teknologioita, joiden tarkoituksena on avustaa kohderyhmiä koskevia mittauksia ja mainosten muistamista koskevaa kyselytoimintaa. SSI ei ole vastuussa kenenkään kolmannen osapuolen säännösten noudattamisesta tai DNT-signaaleihin vastaamisesta. Saat lisätietoa SSI:n verkkomainonnan tehokkuutta mittaavasta ohjelmasta tietosuojakäytännön evästeosiosta.  

 

Kuinka pitkään säilytätte henkilötietojani ja muita tietoja?

SSI säilyttää suorittamaasi sovelluksen/palvelujen ja/tai palvelujen käyttöön liittyviä henkilö- ja muita tietoja niin kauan, kuin sovellus on asennettuna ja/tai käytät sovellusta/palveluja ja korkeintaan yhden (1) vuoden ajan tämän jälkeen tai jonkin muun, lain mahdollisesti vaatiman tai salliman ajan.  Kun et ole suorittanut toimintaa paneelisivustoilla kuuteen kuukauteen ja/tai kuusi kuukautta sovelluksen/palvelujen poistamisen jälkeen SSI saattaa siirtää sinua koskevat tunnistamisen mahdollistavat tiedot jollekin ulkopuoliselle tietojen välittäjälle ja/tai tietojen hallinnan alustalle, jotta kyseinen ulkopuolinen taho voi myydä niitä eteenpäin tai käyttää niitä. 

 

Kuinka voin nähdä sovelluksen/palvelujen minusta keräämiä henkilö- ja muita

tietoja?

Sinulla on sovellettavan lain nojalla oikeus tarkastaa, oikaista ja poistaa henkilötietojasi. Mikäli haluat esittää tällaisen pyynnön, ota meihin yhteyttä käyttämällä alla olevia yhteystietoja.

 

Kerääkö sovellus/palvelut tietoja alle 18-vuotiailta?

Sovellus/palvelut eivät ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille henkilöille eivätkä sen ikäisten käytettäviksi. Emme tietoisesti kerää henkilötietoja alle 18-vuotiailta. Mikäli tietoomme tulee, että olemme vahingossa keränneet henkilötietoja joltakin alle 18-vuotiaalta lapselta, ryhdymme kaupallisesti kohtuullisiin toimenpiteisiin, jotta kyseiset henkilötiedot saadaan poistettua.

 

Kuinka sovelluksen/palvelujen välityksellä kerättyjä henkilötietoja ja muita tietoja suojataan?

SSI käyttää asianmukaisen tasoisia teknisiä, hallinnollisia ja fyysisiä suojatoimenpiteitä SSI:n luovuttamien ja keräämien henkilö- ja muiden tietojen suojaamiseen. SSI tarkistaa, valvoo ja arvioi tietosuojakäytäntöjään ja turvajärjestelmiään säännöllisesti. Käyttämistämme suojaustoimenpiteistä huolimatta internet- ja/tai matkapuhelinverkon välityksellä tapahtuva tiedonsiirto ei ole täysin turvallista, eikä SSI takaa verkossa tapahtuvan tiedonsiirron turvallisuutta. SSI ei ole vastuussa virheistä, joita henkilöt saattavat tehdä lähettäessään henkilötietojaan SSI:lle.

Mihin voin ottaa yhteyttä, jos minulla on kysyttävää tästä tietosuojakäytännöstä?

Mikäli haluat:

- saada kopion hallussamme olevista, sinua koskevista tiedoista

- ilmoittaa kieltäytymispyynnöstä SSI:lle

- pyytää pääsyä omiin henkilötietoihisi tai pyytää niiden oikaisua, estoa tai poistamista

- valittaa tietosuojakäytänteestämme

- kieltäytyä tietyistä omien tunnistamisen mahdollistavien tietojesi käytöstä

tai kysyä SSI:n tietosuojakäytänteistä ja/tai tästä tietosuojakäytännöstä, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteessa privacy@surveysampling.com.

SSI:n lakiosaston vastuulla on varmistaa, että SSI noudattaa tätä tietosuojakäytäntöä.

 

Kuuluuko SSI-konserniin yrityksiä, jotka saattavat kerätä, säilyttää ja käsitellä tunnistamisen mahdollistavia tietoja?

Kyllä, katso jäljempänä olevaa yhtiölistaa:

 • Survey Sampling Europe BV − Weena 161, 3013 CK Rotterdam, Alankomaat.
 • Survey Sampling Bulgaria EOOD – Triaditza area, #82, Patriarh Evtimii street, 1463, Sofia, Bulgaria.
 • SSI Denmark ApS – Frederiksholms Kanal 4B, DK-1220, Copenhagen K Kööpenhamina.
 • Survey Sampling France SASU − 22 rue de Dunkerque, 75010 Paris, Ranska.
 • Survey Sampling Germany GmbH − Kaiserstrasse 13, 60311 Frankfurt am Main, Saksa
 • Survey Sampling RO S.R.L.  - 12 Popa Sapca Street, Timisoara 300057.
 • Survey Sampling Spain S.L. − C/ Carranza, 25, 2ª planta, 28004, Madrid, Espanja.
 • SSI Sweden AB - Drakens Gränd 8, 111 30 Tukholma, Ruotsi.
 • Survey Sampling UK Ltd. – India House, 2nd Floor 45 Curlew Street London SEI 2nd Iso-Britannia.
 • Survey Sampling Hong Kong Ltd. – 6/F, Hollywood Centre, 233 Hollywood Road, Sheung Wan, Hongkong.
 • SSI Beijing Co. Ltd. – CBD International Mansion, Room 901A, No. 16 Yongandongli, Chaoyang District, Beijing 100022, Kiina.
 • Survey Sampling Australia Pty. Ltd. – Level 11, 131 York Street, Syndey NSW 2000, Australia.
 • Survey Sampling Singapore PTE Ltd. - #58 Republic Plaza, 9 Raffles Place, Singapore 048619.
 • Survey Sampling International Services Company S.De R.L. De C.V. – Cordoba 42, Piso 9, Col. Roma Norte/Del. Cuauhtemoc, Meksiko, D.F. 06700.
 • Survey Sampling Korea Ltd. – Level 4, 27-8, Gukjegeumyung-ro 8-gil Yeongdeungpo-gu, Seoul Korea 150-998.
 • Survey Sampling Japan GK – 3F KK Building, I-8-5, Shinkawa, Chuo-Ku, 104-0033, Tokio, Japani.
 • SSI Do Brasil Pesquisa de Mercado Ltda. – Rua das Olimpiadas, 205 – 40 ander 04551-000, Sao Paulo, Brasilia.
 • SSI Philippines Inc. – PIPC Bldg 7, MEPZ II, Basak, Lapu-Lapu, Cebu 6015, Filippiinit.
 • MRops Programming India Private Ltd. – 8th Floor, Block 1, My Home Hub, Madhapur, Hyderabad, TG 500081.
 • Mountain West Research Center L.C.
 • Survey Sampling Hungary Kft. – Csapo Street 42, 3rd Floor, 4032 Debrecen, Unkari.